घरमै बसेर C-ASBA प्रणाली मार्फत शेयर आबेदन दिन यसो गर्नुहोस..

घरमै बसेर इन्टरनेटको माद्यमबाट शेयर आबेदन दिन सक्ने व्यवस्थालाई  C-ASBA प्रणाली भानिन्छ ।

यो प्रणालीबाट शेयर आबेदन दिनको लागि  तपाइले आफ्नो सम्बन्धित बैंकमा गएर  सुरुमा C-ASBA सेवा लिनको लागि आबेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि बैंकले एउटा भेरिफिकेसन कोड  (CRN Number) दिन्छ ।

लगानी कर्ताले meroshare.cdsc.com.np  मा  लगइन  गरेर आफ्नो कोड प्रायोग  गरी  My ASBA  भन्ने सेक्सनमा गएर आफुले चाहेको कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

सफ़्ट्वयरले  शेयर खुलेको कम्पनीको नाम दिन्छ ।  लगानीकर्ताले आफुले चाहेको कम्पनीको शेयर मा आबेदन दिन सक्छ । सफ़्ट्वयरले लगानीकर्ताको सम्पूर्ण विवरण राख्ने भएको हुनाले एक जनाले एकपटकमा एक भन्दा बढी आबेदन दिन पाउने छैन । आबेदन दिन खोजेमा तुरुन्त खारेज गरिदिन्छ ।

यो सेवा लिएपछि घरमै बसेर बिना झन्झट शेयरमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

तर ख्याल गर्नु होला आवेदन दिन मिल्ने रकम आफ्नो भेरिफिकेसन कोड  (CRN Number) लिएको  बैंक खातामा हुनुपर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 1 =