नगरपालिकामा करारमा विभिन्न पदमा जागिर खुल्यो, सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेले समेत आवेदन दिन सकिने

कल्याणपुर नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा रहेका अ.न.मी. पद र अन्य श्रेणीविहिन कर्मचारीहरु सेवा करारमा जागिर खुलेको छ । आवेदकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समयमा आवेदन दिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु : व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु, नेपाल बाहिरबाट शिक्षा हासिल गरेको हकमा सो प्रमाणपत्रहरुको नेपालको विश्वविद्यालयबाट Equivalence गरिएको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभव भए कार्य अनुभवको प्रमाणपत्रहरु तथा अन्य कागजातहरु ।
थप जानकारीको लागि :
सम्पर्क नं. – ०३३–४०३०६३ वा Email : kalyanpurmun2073@gmail.com
दरखास्त बुझाउने स्थान : नगरकार्यपालिकाको कार्यालय,कल्याणपुर नगरपालिका, सिरहा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 6 =