राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लाई एकलाख साठी हजार रुपैंया

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लाई दुई जना दाताहरुले दान गरेका छन् । लाल प्रसाद पहरे पुन चिमखोला, म्याग्दी (UK मा बोल्नु भएको) – रु. १,५ ०,००० (एकलाख पचास हजार रुपैंया) त्यस्तै,
निरज प्रकाश जोशी, हाल Assistant Professor जापान बाट
रु.१०,००० (दश हजार रुपैंया) गरि
जम्मा रु. १६०,००० (एकलाख साठी हजार रुपैंया) प्राप्त भएको आविष्कार केन्द्र का प्रमुख महाबिर पुन ले बताउनु भयो ।
Assistant Professor निरज प्रकाश जोशीले Hiroshima University र University of Texas Austin का २४ जना बिद्यार्थीहरुलाई नेपालमा Study Tour गराइ रहनु भएको छ. ति बिद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कोपुण्डोलको ल्याबमा आएर त्यहाँ भैरहेको कामको अबलोकन गरे र करिब २ घन्टाको अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत भएको उहाले बताउनु भयो ।
यस अघि पनि
Tamu Dhi UK, भाई Krishna Gurung र Stafford Gurkha Community UK बाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि जम्मा रकम रु. ३,५१,७२९ ( तिन लाख एकाउन्न हजार सात सय उनन्तिस रुपैंया) प्राप्त भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =